Eerste hulp bij vleermuizen

Soms worden gekwetste of uitgeputte vleermuizen gevonden. De dieren zijn gegrepen door een kat, een auto of zaten een tijdlang opgesloten in een gebouw. In elk geval, een vleermuis hoort niet thuis op de grond! Wat water te drinken geven is samen met het in veiligheid brengen van het dier, de belangrijkste maatregel.

een vleermuis in huis

Zet ’s avonds een raam open, zodat het dier naar buiten kan vliegen. Zit hij de dag erna nog in de kamer, neem dan contact op met een erkende opvang.

Vlaanderen;  via deze link contactinfo voor opvangcentra

Wallonië;  via deze link naar de website van Plecotus Natagora

Brussel; vindt het via deze link

Nederland
Op de website van vleermuis.net staat een overzicht van  betrokken opvanginstanties en/of vrijwilligers per regio.

Een vleermuis op de grond of gewond

U kunt de vleermuis als volgt vangen. Wacht tot hij rustig tegen de muur zit. Benader de vleermuis langzaam om hem niet angstig weg te laten vliegen. Zet voorzichtig een doos of pot over de vleermuis heen en schuif er langzaam een kartonnetje achter, zodat de vleermuis in de doos of pot terecht komt. Breng hem daarna zo spoedig mogelijk naar een erkende opvang.

Jonge, niet vliegvlugge vleermuis

Hang deze in de avond, vlak voordat de vleermuizen uitvliegen, hoog aan de buitenmuur nabij de vliegopening. Als u niet weet waar de kolonie zit, of als deze zojuist is verplaatst, plaats het diertje dan op een boomstronk in een emmer of teil. Zet de jonge vleermuis ’s avonds op de boomstronk. In beide gevallen vindt de moeder het diertje weer terug op het gehoor, doordat de jonge vleermuis om zijn moeder roept. Wordt het diertje niet opgehaald, breng hem dan zo snel mogelijk naar een erkende opvang.

Algemeen: pak geen vleermuis met de blote handen op

Het wordt sterk afgeraden om vleermuizen met de blote handen te pakken.  Ieder dier zal bij een ondeskundige benadering bijten uit zelfverdediging, zo ook een vleermuis. U dient altijd handschoenen aan te doen. Wanneer u geen handschoenen bij u heeft kan het ook met een doek voorzichtig worden opgepakt. Leg hem met doek en al in een donkere doos en breng hem vervolgens zo snel mogelijk naar de opvang. Vleermuizen eten en drinken niet in gevangenschap, dus ga niet experimenteren, maar zoek direct contact met de opvang.

Problemen met vleermuizen? Vragen over vleermuizen in huis?

Vlaanderen
Hiervoor kan je terecht op de Vlaamse infolijn via het gratis nummer 1700,

Het gratis nummer 1700 is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

of de website van Ecopedia .

Nederland
Op de website van vleermuis.net staat een overzicht van handelingen, betrokken opvanginstanties en/of vrijwilligers per regio.

OVERTREDING? DAT KAN U VIA DEZE LINK MELDEN

 

#helpvleermuisinhuis #gewondevleermuis #vleermuisgevonden #vleermuisinhuis