Mitigatie van windparken

Nu het najaar is gestart, is dat ook het startsein voor de najaarsmigratie van diverse soorten, waaronder ook diverse vleermuissoorten; zoals ruige dwergvleermuizen.

Helaas weten we nog niet zo veel over tweekleurige vleermuizen, maar mogelijk is dat ook de reden (migratie) dat dit vrouwtje  tweekleurige vleermuis langs deze windturbine is gekomen, en het niet meer kan navertellen.

Tijdens de route komen migrerende vleermuizen onderweg diverse gevaren  tegen, zoals draaiende windturbines. Als we vleermuizen willen beschermen dan is het noodzakelijk om windturbines niet te plaatsen op intensief door vleermuis bezochte plekken en/of te dicht bij verblijfplaatsen van (zeldzame) vleermuissoorten. En daarnaast windturbines in bekende en vermoedelijke migratiegebieden te voorzien van een  deugdelijke stilstand.

Engelse winterdeterminatiegids

Een tijdje terug maakten we een Nederlandse vertaling van een mooi stukje werk (oorspronkelijk in het Frans). Vanaf nu is er, wederom op basis van de Franstalige publicatie van Plecotus/Natagora (2019),  ook een Engelstalige vertaling gemaakt van deze winterdeterminatiegids voor vleermuizen .

De link vindt u hier.

Veel lees en gebruiksplezier!